Naturhistoriska centralmuseet Museets websidor

Reservation

Välj besöksställe
Naturhistoriska museet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors)
Guidning / verkstad
Forskare för en timme
”Forskare för en timme” är en guidning för förskolegrupper och skolelever på första och andra klass. Barnen får olika uppgifter som lär dem mer om naturforskarnas arbete och uppmuntrar dem att på egen hand utforska naturen och sin omgivning. Alltid finns det inte ett rätt svar … På guidningen delar man bl.a. in ryggradslösa djur i grupper och försöker identifiera fåglar utgående från fjädrar som de lämnat efter sig. Guidningen sker i de olika utställningarna i museet. Guidningens längd: 55 min. Pris på vardagar för skolor och daghem: 80€ (inkl. inträdesavgifter). Pris på vardagar för övriga grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter (på lördagar och söndagar kostar guidningen 100€). Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers. Endast en grupp kan guidas i taget.
Målgrupp