Naturhistoriska centralmuseet Museets websidor

Reservation

Välj besöksställe
Naturhistoriska museet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors)
Guidning / verkstad
Förändring i luften
Guidningen i utställningen Förändring i luften för besökaren från det förflutna till framtiden. Under turen berättas det om vilken inverkan ett föränderligt klimat har på vår nordiska natur och vilka medel vi har för att anpassa oss till den pågående förändringen. Som stjärnor i historien är förlorarna i den senaste klimatförändringen – ullhåriga mammuten, grottlejonet, jättehjorten – och närvarande är även vinnarna, många i Finland än idag, förekommande djur och växter. Under guidningen presenteras det hur man forskar i klimatförändringar och vad man tills vidare fått reda på. Guidningens längd: 45-50 min. Pris: på vardagar 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter (på lördagar och söndagar 100€ + guidade gruppers inträdesavgifter); på vardagar skolor 80 € (inkl. inträdesavgifter). Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers. En grupp kan guidas åt gången.
Målgrupp