Naturhistoriska centralmuseet Museets websidor

Reservation

Välj besöksställe
Naturhistoriska museet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors)
Guidning / verkstad
De fyra årstiderna
Vad händer på våren och hur smakar sommaren? Vad hör till hösten och hur låter vintern? Under guidningen bekantar vi oss med våra vanliga växter och djur under de fyra årstiderna och diskuterar barnens egna erfarenheter av de olika årstiderna. Turen avslutas med en praktisk uppgift som anknyter till en årstid. Guideturen är förlagd till utställningen Finlands natur. Guidningens längd: 55 min. Pris: Daghem och förskolor 80€ (inkl. inträdesavgifter), andra grupper 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter. Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers. En grupp kan guidas åt gången.
Målgrupp