Naturhistoriska centralmuseet Museets websidor

Reservation

Välj besöksställe
Naturhistoriska museet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors)
Guidning / verkstad
Dinosauriernas värld
Målgrupp