Naturhistoriska centralmuseet Museets websidor

Reservation

Välj besöksställe
Naturhistoriska museet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors)
Guidning / verkstad
Ett år i den finländska naturen
Våren fylls av fortplantning och ungar, sommaren är den sjudande tillväxtens tid. På hösten samlar djuren reservnäring och förbereder sig för att klara vintern. Under guidningen vandrar vi genom Finlands natur från söder till norr under olika årstider. Samtidigt bekantar vi oss med en mängd djur- och växtarter, och får höra om unika överlevnadshistorier. Guideturen är förlagd till utställningen Finlands natur. Guidningens längd: 1h. Pris: på vardagar 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter (på lördagar och söndagar 100€ + guidade gruppers inträdesavgifter); på vardagar skolor och daghem 80 € (inkl. inträdesavgifter). Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers. En grupp kan guidas åt gången.
Målgrupp